ACID - Designskydd

Att skapa god säljande design är kostsamt och svårt, därför är den stöldbegärlig. En kopia upptäcks då produkten kommer ut i handeln, någon av alla våra återförsäljare rapporterar upphovsrättsintrånget till oss. Ekelunds återförsäljare finns representerade i ca 25 länder runt om i världen. Våra mönster är alster av konstnärligt skapande och skyddas därmed av upphovsrättslig lagstiftning. Samma skydd som gäller för konstnärer och fotografer m.m.


Anti copying in design

ACID är en engelsk organisation som arbetar med designskydd. ACID har en rådgivningsavdelning för medlemmarna och ett världsomfattande kontaktnät av jurister som är specialister på upphovsrätt.

Hos ACID registreras vidare alla våra nya mönster, detta för att vi via tredje part skall kunna bevisa när mönstret skapats.

Vi är medlemmar sedan många år och har hittills inte förlorat någon upphovstvist.