Beredningen

Beredningen syftar till att krympa, skrynkelfribehandla och mangla våra textilier. Dagens konsument kräver att hem och inredningstextilier är lika lättskötta som kläder.

Beredningsanläggningen är utvecklad av oss här i Horred och har helt unika egenskaper som gör att den påverkar miljön avsevärt mindre än traditionell teknik. Helt sluten mot avlopp. Halverad energiförbrukning. Kan köra flera vävbanor i bredd samtidigt. Inga märken i kanterna efter de nålar som håller tyget som med traditionell teknik.

 

 1. Sömnadsstation, de olika tygrullarna sys samman efter hand. Tyget spännes fast med klämmor vinkelrätt varefter en självgående symaskin syr en kedjesöm. 
   
 2. Frammatningsmaskin som drar av tyget från rullen.
   
 3. J-box, en mellanlagringsstation som är nödvändig för att inte hela beredningsmaskinen skall behöva stannas när man i station 1 syr i nästa tygrulle.
   
 4. Spraybox, här sprayas tygerna med beredningsvätska, munstycken finns med förskjutning på båda sidorna av tygbanan för jämn påläggning. Kemikalierna kommer från en blandningsstation där de olika vätskorna pumpas in i ett blandningskärl som står på en våg. 
   
 5. Transportsträcka, förlängd för att beredningsvätskan skall hinna tränga in i fibrerna.

   

 6. Tork och härdningsmaskin. Varan transporteras liggande på ett band genom maskinen. Vi matar in mer tyg än vad som kommer in, varan krymper under processen genom kraftiga luftströmmar. Temperatur 180C. Torken värmes med gasoleldning. Beredningshastighet  8 m/min.
   

 7. Ångning, när varan kommer ut från torken är den övertorkad, fukt sättes då till med hjälp av ånga för att varan skall återfuktas. Ångan kommer från en separat gasoleldad ångpanna som även värmer efterföljande mangels stålvalsar.
   

 8. Mangling / Krympning, En filtkalender som manglar varan på båda sidor. Varma glanspolerade  stålvalsar som pressar mot tjocka filtmattor. Genom att utnyttja  filtmattans diameterförändring vid inmatningen av tyget så kan varan krympas på längden.
   

 9. Processen avslutas med en avsyningsmaskin med taffling.
   

 10. Taffling sker på ett plaströr vilket förhindrar veck.
   

 11. Krymptest, prov  tages från varje beredningstillfälle. 

 Kemikalier som blandas med vårt regnvatten: 

Harts och katalysator, gör att tyget blir slätare efter konsumentens tvätt, är 100% tvättbeständigt.
Formalinfritt sedan 2010.

Vätmedel, underlättar vätskans inträngning i fibrerna. Ej tvättbeständig.
Mjukningsmedel: Förhindrar sömnadsskador och ger varan en något mjukare känsel. Ej tvättbeständig.
 

Miljörisker: Läckage av beredningsvätska och kemikalier. Det rör sig om begränsade mängder och då det saknas avlopp i lokalen så finns ingen risk för vidare spridning.

Rutin för uppsamling av läckage och  rengöringsvätskor: Lägges i därför avsett kärl som går till deponi. Kärlet är placerat i miljörummet.

Miljöfördelar: Helt skuten mot avlopp. Halverad energiförbrukning. Kan köra flera vävbanor i bredd samtidigt. Sparar på vatten och kemikalier.