Ekologisk bomull

Vi beslöt 2013 att övergå till ekologiskt odlad bomull. Det har Inte varit helt enkelt att hitta leverantörer till de garner som vi väver med i certifierad ekologisk bomull. Idag är 100% av bomullsbrukningen ekologisk. Genom denna investering bidrar vi till en förbättrad miljö och ett mer hållbart samhälle.

Ekologiskt odlad bomull sker helt utan kemisk bekämpning och gödningsmedel. Odlingarna kontrolleras regelbundet av internationellt certifierade kontrollorgan, som utfärdar certifikat, som sedan följer med genom alla steg i produktionen fram till färdig vara. Kontrollorganen är anslutna till IFOAM som svarar för det regelverk som alla kontrollorgan, t.ex KRAV i Sverige, måste följa.

Bomull svarar för 50 % av världens behov av fibrer, det är alltså stora landarealer som går åt. Merparten av dessa odlingar sker på platser som saknar naturliga förutsättningar för bomullsodling vilket innebär att man måste bevattna, använda kemiska bekämpningsmedel och konstgödsla. Detta förstör odlingsmarken, tömmer naturliga vattenreserver samt förorenar grundvatten och vattendrag.

Ekologiska odlingar är en förutsättning för ett hållbart samhälle med tillgång till rent vatten utan kemikalier som skadar människor, djur och växtliv.

Bra länk för mer information: https://www.ekotextil.se/