Familjen Ekelund

Familjen härstammar från 1400-talet och som bolag 1692 som är till 100% ägt av familjen, Margareta & Christer Ekelund (16:e Gen), Pia & Per Ekelund (17:e Gen.), Marcus Ekelund  (18:e gen.).

Hur har vi lyckats finnas kvar?

Receptet för att få en och samma familj med dokumenterade anor från slutet av 1400-talet i 18 generationer att överleva är att följa grundregeln som muntligt levt med är:

•    Att skilja på företaget och familj.
•    Företagsledaren skall vara ägare. Oftast äldsta barnet.
•    Hjälpa övriga barn med att starta egna företag.
•    Inte låta ingiften komma in i företaget. 
•    Väl medvetna om risken med: Att ärva och fördärva.

 


Förutom tidigare nämnt så var det viktigt att ha kapital för att överleva kriser. Under historien har vi upplevt och hanterat många svåra tillbud.
•    Pandmier såsom Pest. Kolera, Spanska sjukan och nu Coronan.
•    Politiska beslut som drastiskt förändrat förutsättningarna. Handelspass. Städers
     ensamrätt att driva handel. Nya skatter och tullar samt 1968 beslutet om att ta bort
     kvotsystemet för textilimport.
•    Teknikförändringar som slog ut befintlig verksamhet: När drällvävningen och
      Jacquardvävningen kom. Skyttellösa vävstolar. Datastyrd mönstringsteknik. m.m.

I hoten finns möjligheterna

•    I slutet av 1600-talet uppfann vi förläggarsystemet. Hemvävning som då blev egenproducerat och som då gick runt städernas ensamrätt och statens beskattning av handeln.
•    I slutet av 1700-talet utvecklades en ny unik mönstringsteknik, före Jacquards uppfinning och som kunde styra upp till 1000 varptrådar. 
•    1997 utvecklade vi Pixelvävning. Att på en och samma vävmaskin, med samma varp och väft, småskaligt väva olika mönster  och färger.

Ekelund är ett arv till låns, som skall lämnas åter till kommande generationer.