Färgning

Färgning sker på externa färgerier, vi är för små för att med lönsamhet färga själva, dessutom saknar Horreds reningsverk kapacitet för att kunna ta hand om det avloppsvatten som uppstår.

Färgning är en kemisk process som förbrukar färgämnen och kemikalier i stor omfattning. Vilka färger och kemikalier som inte får användas är strängt reglerat inom EU. Färgerierna i EU måste ha tillstånd och villkoren kontrolleras också noga av myndigheterna. Våra färgerier har också certifieringar för miljöledning och miljömärkning en trygghet för oss som kund.

Alla våra garner färgas med reaktiva färger, samma färgtyp som är vanligast för beklädnadstextilier.