Vår historia och framtid

1995

Som första hemtextilföretag i världen anpassade vi vår produktion så att de uppfyllde kriterierna för tredjeparts kontrollerad miljömärkning enligt Svenska Naturskyddsföreningens då helt nya textila märkning Bra Miljöval, Bra Beredning.
 

1996

Vi presenterade en första kollektion med ekologiskt odlade bomulls och linfibrer vilken då även kunde miljömärkas Bra miljöval, Bra Fiber.

Ekologiska certifierade bomullsgarner fanns att köpa. Certifierad linfibrer odlades men certifiering saknades för vidare förädling. Genom ett intensivt arbete med många resor lyckads vi få både linberedningsverk och ett spinneri i Tyskland att certifiera sig.

Hela personalen genomgick en enklare miljöutbildning och tre tjänstemän fick under året genomgå utbildning i ISO 14000, som är ett miljöledningssystem.

Vi erhöll tekoförbundets hedersdiplom för vårt miljöarbete.

1997

Vi utvecklade och startade upp egen beredningsanläggning, en anläggning som är sluten mot avlopp och som endast förbrukar 50 % energi i jämförelse med konventionella beredningsmetoder.
 

1998

Vi installerar nya vattenbesparande toaletter. Färdiglager och sysal förses med nytt ventilationssystem med värmeåtervinning.
 

1999

Vi ersatte större delen av vår vattenförbrukning med regnvatten som vi samlar upp från fabrikens tak.
 

2000

Vi övergick från olja till biobränsle för vår uppvärmning. Ett naturligt val då vi har egen miljö-certifierad skog som har en tillväxt som väl täcker vårt värmebehov.
 

2001

Under året slutför vi ett projekt där vi hjälper ett linneväveri i Tjeckoslovakien med att bygga en miljövänlig beredning. Vi bjuder på våra miljökunskaper.

2002 - 2003

Vi bygger Ekelundhuset, en tillbyggnad om 2800m2. Huset innehåller produktionslokaler, kontor, stor butik med restaurang och museum. Vi får därmed helt nya resurser till miljökommunikation med konsumenten. Huset innehåller ett antal miljölösningar, kyla från berggrunden, ytterpanel i värmebehandlat trä, mm. Vi uppmärksammades som slutkandidat till Näringslivets miljöchefers utmärkelse ”Utmärkt miljöledarskap”.
 

2004 – 2005

År utan större miljöinovationer. Vi ägnade oss åt att löpande byta ut lysrör till mer energieffektiva. Se över rutiner för avfallshantering samt gjorde våra första provkörningar med formalinfria kemikalier i beredningsprocessen. Vi startade ett utvecklingsprojekt som syftade till att utveckla ”Pixelvävning”, vårt patenterade vävsystem från 3-färgs till ett 6-färgssystem. Pixelvävningens miljöfördelar består i minskat antal färgade garner behöver lagerhållas samt att restgarner kan elimineras.
 

2006

Vi presenterar de första textilierna vävda med 6-färgsteknik .


2007

Produktutveckling, vi tar beslut om att försöka utveckla produkter med inbakade miljöegenskaper. Detta med anledning av att vi kommit i kontakt med bambuviskos som har naturligt bakteriedödande egenskaper. Vi utvidgade samtidigt produktutvecklingsgruppen till att omfatta personal från idé till marknadsföring, totalt 8 personer, ett system som gör att allt blir rätt från början. Antalet provframtagningar och försök har kunnat minskas avsevärt. Vi får ett hedersdiplom från ”The Eko Prize”. Efter att studerat de olika svenska transportörernas miljöarbete väljes Posten som transportör för svenska marknaden.

2008

Vi reser till Kina för att på plats studera odling av bambu, framställning av bambupulp och viskosprocessen. Vi lanserade den naturligt luktfria diskduken vars miljöegenskaper består i att vara en förnyelsebar råvara, behovet av antalet tvättar i konsumentledet minskas. samt att den längre livslängden gör att sopberget minskas.
 

2009

Vi belönades med utmärkelsen ”Årets Tekoprodukt” för utvecklingen av den luktfria diskduken. Vi lanserar plädar med bambuvikos som då tål lite fuktigare miljöer, i båtar och friluftsliv, utan att lukta illa.
 

2010

Beredning sker nu helt utan kemikalier som innehåller formalin.
 

2012

Vi lämnar Naturskyddsföreningens miljömärkning då den reviderats och fått nya kriterier som inte gav vår unika beredning någon kredit. De nya kriterierna innehöll vidare ett nytt märkningssystem som skulle innebära att alla våra > 1000 etiketter skulle få göras om, en stor kostnad. En annan faktor var detta att märkningen inte fungerade på våra exportmarknader då man inte förstår vad ”BRA MILJÖVAL” betyder. Genom att lämna miljömärkningen sparade vi licenspengar och merkostnader för nya etiketter, pengar som vi valde att lägga på att stegvis övergå till ekologiskt odlad bomull.
 

2013– 2014

2013 påbörjades arbetet med att övergå till ekologiskt odlad bomull. Det har inte varit helt enkelt att hitta leverantörer till de garner som vi väver med i certifierad ekologisk bomull. Vi har nu kommit ganska långt, 2014 var 70 % av bomulls brukningen ekologisk.

 

2016

GOTS-certifierade med "Organic" vilket betyder att produkterna innehåller minst 95% ekologiska fibrer & material.

 

Framtid och nya mål

Vi är i dag världsledande för vår bransch med ett miljöarbete som har fokus på att vår fabrik/produktion skall påverka miljön så lite som möjligt. Denna ställning skall behållas och vidareutvecklas. Vi skall arbeta vidare med kommunikationsfrågor enligt vår policy och därmed inspirera andra företag till att komma vidare i sina miljöarbeten. Ett hållbarhetsprojekt som vi långsiktigt arbetar vidare med är att fasa ut flygfrakter som har stor negativ miljöpåverkan och som över tid kommer att bli så dyra att varorna inte tål kostnaden. Vi har därför etablerat licenstillverkning i Kina för den inhemska marknaden och vi söker partners för licenstillverkning på den Amerikanska kontinenten.