Kemikalier

Tabellen nedan är den redovisning som vi årligen lämnar till den kommunala tillsyning myndigheten. Den innehåller de kemikalier som vi använder. Kemikalierna i fråga har tidigare granskats och godkänts för att användas vid tillverkning av miljömärkta textilier.