Lokaler, el och belysning

Våra lokaler

Totalt är våra lokaler på 5892 m2. Fabrikens äldsta delar byggdes 1938, 926 m2.

Tillbyggnader har sedan skett i etapper.

1956                       424 m2
1979                       322 m2
1982                       143 m2
1984                       234 m2
1985/90                 481 m2
2003                       2900 m2

Alla dessa tillbyggnader gör att det råder stora skillnader i värmeisolering.
Till höger ser ni fabriken från 1938 och hur vår fabrik ser ut idag.

Elförbrukning

Årlig förbrukning 481000 Kw. Kostnad 351 000 SEK.

Vi köper ”Grön EL” som är Miljömärkt med Bra Miljöval. ”Grön EL” innebär förnyelsebar energi t.ex. vindkraft eller utbyggd vattenkraft.

Belysning

God belysning är en viktig faktor som påverkar personalens hälsa speciellt på vinterhalvåret. Vi tar löpande hänsyn till detta.

Lågenergialternativ, vi har ersatt merparten av belysningarna med bättre alternativ och infört rörelsevakter där det är relevant.