Maskinpark

Vår maskinpark är hela tiden uppdaterad till bästa möjliga teknik. Som producent i västvärlden har vi mycket hög fokus på ” rationell produktion”. Kostnaden för arbetskraft gör att vi investerar i allt som kan spara tid. Investeringar som får ha en längre ”Pay back” än vad man normalt arbetar med i industrin. Finns inte maskinlösningar att köpa bygger vi själva.

Bilden visar en maskin där operaröter kontrollerar produkten som sedan transporteras till en etiketteringsstation och vidare där den staplas i högar om 10 st. Maskinen har vi utvecklat och byggt själva.