Material & Råvaror

Under varumärket Ekelund tillverkar vi bara varor i 100 % naturfibrer. Vi följer våra gamla traditioner från den tid då allt ingick i det naturliga kretsloppet. Naturfibrerna har dessutom de bästa egenskaperna för våra produkter. Man får inte förglömma glädjen av ögats intryck skapat av naturen, strukturen och känslan för handen. Linfibrer, som garnet spinns av har växt i norra Frankrike eller Belgien, ett geografiskt område som har världens bästa klimat för linodling och rötning. Historiskt har vi i Sverige odlat lin, men med låg kvalitet. Detta undantaget lin från Helsingland, ett område i norra Sverige, som dock inte har klimat för rötning på fälten utan måste vattenrötas vilket medför övergödning, ett miljöproblem. Rötningen är den process som möjliggör frigörning av linfiber från övriga växtdelar.

Av denna anledning och att det i Sverige inte längre finns linberedningsverk har kommersiell odling för textilfibrer upphört. Däremot odlas det en hel del lin för utvinning av linolja. I våra räkenskapsböcker från mitten av 1800-talet kan man se att vi redan då importerade lin för duktillverkningen i de finaste kvalitéerna. Att kunna bedöma linfiber och garnkvalitéer i lin är svårt, här har vi kunskaper som gått i arv i många generationer.

Bomullsfibrer

Bomullsfibrer är till skillnad från lin en fiber som växer i god kvalite i många länder, varför det finns ett stort utbud av bra garner, en världshandelsprodukt. Bomullen svarar för ca 50 % av all fiberproduktion. Tyvärr så odlar man bomull på arealer utanför det så kallade bomullsbältet. Detta medför mycket konstbevattning och användning av kemikalier för bekämpning. Bomullsbältet är ett område som sträcker sig i stort sett runt hela jordklotet och som har de rätta klimatiska förutsättningarna samt riklig tillgång på vatten. Det är också bara inom bomullsbältet som man kan odla ekologiskt. De ekologiska odlingarna ökar, vilket framför allt bra för den lokala miljön och därmed för befolkningen i dessa områden, som slipper bli utsatta för bekämpningskemikalier. Ekologisk odling av bomull är dock inte lösningen för världens behov av textilfibrer. Om all bomullsodling skulle ske ekologiskt så skulle det inte ens bli en näsduk per person och år.

Garnet, vår råvara importeras, då det inte finns svenska spinnerier.

Vi klistrar inga varpar, en process som medför miljöproblem då klistret i senare processer måste tvättas bort. Vi använder i stället tvinnade garner som är så starka att de inte behöver klistras.

Framtidens textilfibrer

Här är vi övertygade om att utvecklingen genom forskning går mot fibrer som framställes av biomassa, växtfibrer, trä, gran, tall, bambu, majs o.s.v. och på så sätt komma in i ett naturligt kretslopp. Ett bra exempel är Viskosfibrer som på senare år utvecklats med avsevärt förbättrade egenskaper. Säljs under handelsnamn / varumärken som: LYOCELL och TENCEL m.m. Även tillverkningsprocessen har utvecklats till minimal miljöpåverkan och kan jämställas med ekologiskt odlad bomull.