Miljörummet

Ett separat utrymme som saknar avlopp och där vi förvarar:

  1. Beredningskemikalier
  2. Behållare för rengöringsvätskor beredning
  3. Oljor
  4. Lysrör
  5. Absorberande produkter

Miljörisker: Inga identifierade.
Miljöfördelar: Väl genomtänkt och utvecklat i samarbete med kommunens miljökontor. Minimerar olycksrisker.