Produktkontroll

Alla produkter kontrolleras noga. Vi har minimalt med felvara, tack vare högkvalitativ produktion och rigorös kontroll. Vanliga fel är vävfel, garnfel och fläckar som inte går bort i vår fläckborttagning.

Mindre produkter, upp till 50 x 140, kontrolleras och etiketteras på egenutvecklade arbetsstationer.

Efter manuell inläggning på ett matarbord sker kontroll, varor med fel lägges undan. Produkten matas därefter vidare till en station som fäster pappersetiketten automatiskt. Därefter sker transport till en staplare som lägger dem i högar om 10 st.

Större produkter kontrolleras, vikes och etiketteras manuellt på större bord. Metervaror kontrolleras på rullmaskiner.

 

Miljörisk: Ingen identifierad.
Miljöfördel: Egen utskrift av etiketter minskar spill i form av överblivna antal.