Sömnad

Mer än 90 % av all vår sömnad sker i våra två sömautomater.

Mellan varje produkt som skall sys, väver vi en ca 15 mm. frans för att sömautomatens nålar skall kunna tränga upp så att varan ligger rak när den sedan skäres av på tvären.

Transportband viker in tyget för fållning och transporterar det förbi de olika stationerna.

Vi syr med kedjesöm, som ger en stark och mycket elastisk söm. Sömmen avslutas med en 8 mm utstickande trådända för låsning. Merparten försvinner in i vävnaden vid första konsumenttvätten, resterande kan klippas bort efter tvätt.
 

Nästan all sömnadsindustri har flyttat till låglöneländer
Genom att investera i sömnadsautomater har vi lyckats behålla produktionen i Sverige.

Arbetsmiljö
Sömmerska är ett av de arbeten som ger flest arbetsskador genom att samma rörelser upprepas hela tiden. Nacke, axlar och armar frestas hårt, ett problem som sömautomaterna eliminerar.