Spinning

Spinnerier är oftast mycket stora fabriker. På senare år har de flesta spinnerierna i Europa lagts ner och produktionen sker nu i lågprisländer.

Spinning innebär att från fiber tillverka garn. Processen innehåller flera steg:

A. Balöppning och blandning av fibrer med rätt fiberlängd för det garn som skall tillverkas.
B. Kardning och eller kamning är nästa steg i processen, fibrerna paraliseras, därefter sker själva spinningen och i vissa fall även tvinning.
C. Tvinning innebär att två eller fler trådar tvinnas (snos ihop) till en garntråd. Spinnolja, i vissa fall tillsättes en olja för att underlätta processen.

Vi köper våra garner direkt från spinnerier via handelsagenter. Garner som vi använder ofärgade levereras direkt till oss i Horred. Garner som skall färgas levereras till färgerier. På senare år har vi alltmer gått över till att köpa färgat garn direkt från färgerier.

Alla spinnerier som hanterar organiskt certifierade fibrer måste vara certifierade för spårbarhet samt bara använda spinnoljor som uppfyller kundernas krav för olika certifierade miljömärkningar.