Textil handelspolitik

En internationell utblick

Sverige har sedan urminnes tider skyddat sig med tullmurar, t.ex. så rådde det t.o.m. importförbud på 1700-talet gällande linnedukar och sidentyger.

På 1900-talet reglerades dessutom importmängden av olika textila varor, kvotering. Detta fram till 1968 då regeringen införde som första land i västvärlden, fri textilimport. Billiga kläder till folket var mottot.

Resultatet för den svenska textilindustrin blev katastrofalt. Merparten av industrin försvann och ca 100000 arbetare förlorade jobben. Av då 115000 textilanställda finns i dag ca 10000 kvar.

Vi överlevande textilföretag hittade våra nischer, utvecklade nya produkter och design, varor som det går att få betalt för.

Merparten av övriga europeiska länder har behållit kvoteringen fram tills för ett par år sedan då hela unionen avskaffade kvoteringarna. Resultatet är nedläggningar och arbetslöshet i framför allt Sydeuropa som fortfarande har en stor textilindustri.

 

Internationell utblick

De stora exporterande textila producenterna finns i dag i Asien, störst är Indien och Pakistan. Här finns obegränsat med kapital för investeringar i senaste teknik, detta parat med extremt billig arbetskraft ger billiga varor.

Konfektionsindustrin som historiskt flyttat till för tillfället billigaste arbetskraften fortsätter sin flytt. Via Finland, Portugal är man nu i Asien. Bangladesh, Kina och Vietnam. Länder som kommer att överges så snart kostnaderna blir för höga.