Om vår jord med 16:e generationen - Christer Ekelund

Från en uppväxt, där varje ledig tid brukades till fiske och jakt, i ett oändligt och som jag upplevde det ett oförstört landskap. Den insikt och kunskap som jag nu har om hur familjen och företaget i mer än 300 år levt av naturens gåvor, så är respekten för den jord som föder oss en självklarhet. I detta perspektiv förfäras man över vad industrialiseringen och konsumtionssamhället ställt till med:

Försurning, skogsdöd, övergödda hav, avfallsberg, kemiska och fysiska miljökatastrofer m.m.

Allt detta har inträffat på, en historiskt sett, mycket kort tid, 150 år. Detta måste förändras men vi måste inse att det tar tid. Kan vi återgå till ett samhälle i balans med jordens resurser på samma tid som obalansen uppkom så har vi gjort ett bra jobb.

Rioöverenskommelsen 1992

En bra vägledning, klart och tydligt anges färdriktningen. Vi måste alla ta vårt ansvar, på alla nivåer. Det är den sammantagna summan av en mängd små åtgärder som ger det stora resultatet.