Varpning

Tillverkningsprocessen av varpen sker genom att man från ett garnställ drar av ett ”band” om 300 trådar som via en skälsked rullas upp på varptrumman. Detta upprepas tills man är färdig med alla ca 4500 trådar som normalvarpen hos oss består av. Hastighet 500 m/min. Normal varplängd ca 1000 meter.

När alla trådar är upprullade på varptrumman så sker ”avbomning”. Man rullar upp alla trådarna på en varpbom, en stor trådrulle som sedan skall knytas och vävas.

Spårbarhet: Varpbomen förses med ett nummer för spårbarhet och i journalen varpning noteras bomnumret, datum och partinummer på ingående garner.

Avfall: Garnrester som återvinnes via egen ihoprullning. Avfall: Plasthylsor som säljes till krabb- & hummerfiskare.
Avfall: Pappershylsor som skickas till förbränning. 
Avfall: Wellpapp som skickas till återvinning.
Drivsystem: hydralik.

Elförbrukning: ej analyserad.

Miljörisk: låg, det enda som kan hända är utsläpp av hydraulolja på golvet. Golvet saknar avlopp.

Miljöfördel: Genom att bara arbeta med tvinnade garner behöver garnet inte klistras vid varpningen. Klistrat garn fordrar extra tvättning efter vävning som förbrukar energi och som ger utsläpp till reningsverk.