Köpvillkor

1. Om köpvillkoren 

1.1 Dessa köpvillkor (”Köpvillkoren”) gäller för alla köp som du gör från www.Ekelunds.se (”Webbplatsen”). Du accepterar Köpvillkoren i samband med att du genomför ett köp på Webbplatsen.

1.2 Avtal ingås med Ekelund, Linneväveriet i Horred AB, organisationsnummer 556313–2231 och adress Varbergsvägen 442, 51930 Horred, Sverige (”Ekelunds”, ”oss” eller ”vi”). Vårt momsnummer är SE556313223101.

1.3 Om du vill komma i kontakt med oss kan du kontakta vår kundtjänst genom att maila till info@ekelunds.se eller genom att ringa 0320 - 20 90 00. Du kan även använda kontaktformuläret på Webbplatsen.

2. Beställningar

2.1 ​​​​​För att genomföra ett köp hos oss behöver du vara minst 18 år och ha rätt att ingå avtal enligt tillämplig lag.

2.2 Om du genomför ett köp på Webbplatsen som representant för ett företag, accepterar du Köpvillkoren för företagets räkning och garanterar att du har behörighet att godkänna dessa Köpvillkor samt att genomföra köp för företagets räkning.

3. Order- och leveransbekräftelse 

3.1 När du har slutfört ditt köp får du en automatisk orderbekräftelse via e-post, som bekräftar att vi har tagit emot din beställning och att ett bindande avtal har ingåtts.

4. Priser och information

4.1 Vid beställning gäller de priser som anges på Webbplatsen vid tidpunkten för beställningen. Alla priser inkluderar gällande moms. Priserna inkluderar inte eventuella betalnings- och fraktavgifter, som anges separat.

4.2  Om priset för eller informationen om en produkt som anges på Webbplatsen är felaktig och du insåg eller borde ha insett detta vid tidpunkten för beställningen, kommer priset eller informationen inte att gälla för köpet. I sådana fall kommer vi att kontakta dig så snart som möjligt efter att vi har upptäckt felet.

5. Betalning

5.1 Tillsammans med vår betaltjänstleverantör Klarna Bank AB (publ) erbjuder vi olika betalningsalternativ och du kan själv välja vilket betalningsalternativ som du vill använda. De möjliga betalningsalternativ som du kan välja mellan och de villkor och eventuella kostnader som gäller framgår alltid i samband med ditt köp och på vår Webbplats, läs mer här. Beroende på vilket betalningsalternativ du väljer kan extra kostnader tillkomma.

5.2 Du kommer i samband med att du genomför ett köp hos oss ingå ett separat avtal om betalning med Klarna. Du hittar information om Klarnas villkor för deras olika betalningsalternativ här. Dina personuppgifter kommer behandlas i enlighet med Klarnas dataskyddsinformation.

6. Frakt och leverans

Leveransalternativ 

6.1 ​​​​​​​Vi erbjuder olika leveransalternativ. Vilka leveransalternativ som vi erbjuder framgår alltid på Webbplatsen och i kassan. Du hittar fullständig information om våra leveransalternativ här

Fraktkostnad

6.2 ​​​​​​​​​​​​​​Om inget annat framgår i samband med ditt köp, är frakten gratis om du handlar för över 1000 kronor. Om du handlar under 1000 kronor tillkommer en fraktavgift. Hur stor fraktavgiften är framgår alltid i samband med ditt köp. Du hittar även information om våra fraktkostnader här

Leveranstid

6.3 ​​​​​​​Den förväntade leveranstiden anges alltid i samband med ditt köp och är beroende av om produkten finns i lager eller om den tillverkas efter att du har genomfört ditt köp. Om din beställning innehåller flera produkter varav en del inte finns på lager, kommer vi att skicka hela din beställning när samtliga produkter har tillverkats.

Ej uthämtade paket 

6.4 Du ansvarar för att ta emot eller hämta din leverans i enlighet med vad som framgår av de instruktioner som du får i samband med beställning. Paket hos postombud som inte hämtas inom den tid som anges på avin kommer att skickas tillbaka till vårt lager. Vi har i dessa fall rätt att ta ut en administrativ kostnad på 150 kronor, som motsvarar våra kostnader för hantering och frakt i de fall du inte hämtar ut ditt paket hos postombudet.

7. Erbjudande, rabattkoder och gåvor

7.1 ​​​​​​​Vi kan från tid till annan erbjuda kampanjer, rabattkoder, gåvor och andra erbjudanden (”Erbjudanden”). Sådana Erbjudanden gäller endast under den tid som anges i samband med ett sådant Erbjudande och med de villkor som anges i samband med Erbjudandet. Erbjudanden kan inte kombineras med andra rabatter om det inte uttryckligen framgår.

7.2 ​​​​​​​Du behöver ange eventuell kod eller på annat sätt aktivera det aktuella Erbjudandet innan du slutför köpet för att kunna ta del av Erbjudandet. Om du returnerar beställda produkter kan det innebära att du inte längre uppfyller de villkor som gäller för Erbjudandet, vilket kan medföra att du behöver returnera eventuell gåva eller att du behöver betala för gåvans värde. Vi kommer i sådana fall att kontakta dig.

7.3 ​​​​​​​I övrigt gäller dessa Köpvillkor även för köp av produkter som omfattas av våra Erbjudanden.

8. Ångerrätt

8.1 ​​​​​​​Du har rätt att ångra ditt köp inom 14 dagar från den dag som du, eller en person på uppdrag av dig, tar emot produkten som du har handlat på Webbplatsen.

Värdeminskning 

8.2 ​​​​​​​Om du ångrar ett köp av en produkt som du har använt mer än nödvändigt för att fastställa dess karaktär, egenskaper och funktion har vi rätt att göra ett värdeminskningsavdrag innan vi gör din återbetalning. Ett sådant avdrag görs genom en jämförelse av produktens värde vid retur jämfört med det ursprungliga värdet vid köpet.

Hur du ångrar ditt köp

8.3 ​​​​​​​Om du vill ångra ditt köp ska du meddela oss inom 14 dagar från den dag som du, eller en person på uppdrag av dig, tar emot eller hämtar din beställning. Du kan enkelt genomföra din retur genom att använda returblanketten som följer med i paketet. Du kan också kontakta vår kundtjänst genom att maila till info@ekelunds.se eller genom att ringa 0320 - 20 90 00. Du kan också använda Konsumentverkets standardblankett för utövande av ångerrätt som du hittar här.

8.4 ​​​​​​​Om du har meddelat oss att du vill ångra ditt köp, behöver du skicka tillbaka produkten inom 14 dagar. Vi rekommenderar att du skickar tillbaka produkten i samma emballage som du fick den i eftersom du är ansvarig för eventuell skada eller förlust under returfrakten, om skadan eller förlusten orsakats av att du varit vårdslös, till exempel vid emballering av produkten.

Returfrakt

8.5 ​​​​​​​Du bekostar själv returfrakten på 55 kronor när du ångrar ditt köp. Kostnaden för returfrakten kommer att dras av från din återbetalning.

Återbetalning​​​​​​​

8.6 När du har returnerat ditt köp kommer vi genom vår betaltjänstleverantör göra din återbetalning inom 14 dagar från den dag då du meddelade oss att du vill ångra ditt köp. Vi kommer dock inte göra återbetalningen innan vi har fått tillbaka produkten eller innan du har visat att du har skickat den till oss. ​​​​​​​

8.7 Återbetalning kommer att göras till dig med samma betalningsmetod som du valde vid köpet, om vi inte kommer överens om annat.

9. Reklamation

9.1 ​​​​​​​​​​​​​​Om det är något fel på din produkt har du rätt att reklamera den felaktiga produkten i enlighet med tvingande konsumentskyddslagstiftning som gäller i det land där du har din vanliga vistelseort. I Sverige har du rätt att reklamera ursprungliga fel på produkten som uppkommer inom tre år från produktens avlämnande (ansvarstiden). Du behöver alltid reklamera inom skälig tid från det att du borde ha märkt felet. Din rätt att reklamera upphör senast två månader efter att ansvarstiden på tre år har passerat.   

9.2 ​​​​​​​Om du vill reklamera en produkt rekommenderar vi att du kontaktar vår kundtjänst genom att ringa 0320 - 20 90 00 eller maila till info@ekelunds.se. Du kan också skicka den felaktiga produkten direkt till Varbergsvägen 442, 51930 Horred, Sverige.

9.3 ​​​​​​​När den reklamerade produkten har tagits emot och vi har konstaterat att reklamationen är giltig, kommer vi att ersätta dig enligt gällande lag.

10. Våra skyldigheter

10.1 ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Om det är något fel på din produkt eller om leveransen är försenad, ansvarar vi för skador som du drabbats av med anledning av felet eller förseningen, enligt tvingande konsumentskyddslagstiftning. Vi ansvarar dock bara för skador i den utsträckning som du har vidtagit rimliga åtgärder för att begränsa din skada. Vi ansvarar alltså inte för skador som du hade kunnat undvika genom att vidta rimliga åtgärder.

10.2 ​​​​​​​​​​​​​​Vi ansvarar inte för skador som orsakas av oförutsedda omständigheter utanför vår kontroll, t.ex. krig, strejk, pandemi eller naturkatastrofer, som vi inte skäligen kunnat förutse (Force Majeure). Om vi är förhindrade att fullgöra våra skyldigheter enligt avtalet eller dessa Köpvillkor, har du rätt att frånträda avtalet i enlighet med tvingande konsumenträttslig lagstiftning.

11. Om dessa Köpvillkor

11.1 ​​​​​​​Vi har rätt att ändra dessa Köpvillkor, men de Köpvillkor som du godkände vid tiden för ditt köp gäller alltid för det köpet. Alla ändringar kommer att framgå av senast publicerad version av Köpvillkoren på Webbplatsen. Ändringar träder i kraft från det att du har accepterat Köpvillkoren, det vill säga i samband med att du genomför ett nytt köp på Webbplatsen.

11.2 ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Dessa Köpvillkor ska tolkas och tillämpas enligt svensk lag. Om någon bestämmelse i dessa Köpvillkor skulle anses vara ogiltig eller inte verkställbar av någon behörig domstol, myndighet eller alternativ tvistlösningsorgan, kommer övriga delar av den bestämmelsen och alla andra bestämmelser i dessa Köpvillkor att förbli giltiga och verkställbara till fullo i enlighet med tillämplig lag. Du har alltid rätt till de tvingande konsumenträttigheter som gäller i det land där du har din vanliga vistelseort. Ingenting i dessa Köpvillkor ska tolkas som en begräsning av sådana rättigheter.

12. Särskilda villkor för företag

För kunder som handlar på Webbplatsen i egenskap av företag erbjuder vi inte ångerrätt. Vi ansvarar inte heller för indirekta förluster eller utebliven vinst. Därutöver är vårt ansvar under dessa Köpvillkor för varje förlust eller skada begränsad till ett belopp motsvarande det totala belopp som kund i egenskap av företag har betalat till Ekelunds för den produkt som förlusten eller skadan är relaterad till eller härrör från.

13. Frågor, klagomål eller tvist

13.1 ​​​​​​​Du är välkommen att kontakta oss om du har några frågor eller klagomål angående din beställning. Du kan enkelt nå oss via de kontaktuppgifter som framgår i början av dessa Köpvillkor.

13.2 ​​​​​​​Vid eventuell tvist med privatpersoner följer vi beslut från alternativa tvistlösningsorgan. För att få tillgång till det alternativa tvistlösningsorganet i ditt land, klicka här. I Sverige kan du kontakta Allmänna reklamationsnämnden (ARN), www.ARN.se. Du kan kontakta ARN genom att skicka ett brev till Box 174, 101 23 Stockholm.

13.3 ​​​​​​​Du som privatperson har även möjlighet att klaga via EU:s webbaserade plattform för tvistlösning som du hittar här.

13.4 ​​​​​​​Oavsett vad som anges ovan kan eventuella tvister också avgöras vid varje behörig domstol i landet där kunden har sin hemvist.

______________

Köpvillkoren fastställdes av Ekelunds den 5 april 2022.

Betalning

Betalningsalternativ 

Hos oss kan du välja att betala med kort eller via Klarna. Med Klarna som betalningsalternativ kan du välja att betala direkt, med faktura eller att använda delbetalning. Eventuella kostnader för de olika betalningsalternativen hittar du på Klarnas hemsida här. Om du har frågor gällande din betalning eller återbetalning rekommenderar vi dig att i första hand att ta kontakt med Klarna. Klicka här för att komma till deras kundtjänst.

Återbetalning

När du har gjort en retur kan det ta upp till två veckor från det att du har skickat din retur till att vi har mottagit och registrerat din retur. Har du valt betalkort som betalningsalternativ återbetalar vi dig inom 14 dagar efer att du har skickat tillbaka din beställning. Med Klarna som betalningsalternativ är det Klarna som sköter din betalning tillbaka, vid fakturabetalning justeras beloppet att betala på fakturan. 
 

Leverans

Från vårt centrallager i Horred levererar vi din order så fort som möjligt efter att vi har fått din beställning, detta innebär att vi oftast skickar den samma dag eller dagen därefter. Du får din beställning inom 1-3 dagar beroende på ditt val av leveranssätt och om de beställda varorna finns i lager. Om en produkt är slut i vårt lager meddelar vi en ny beräknad leveranstid via e-post eller telefon.

Leveransalternativ

Leveranserna sker med PostNord. Du kan välja att få din leverans levererad till PostNords utlämningsställen eller direkt hem till din adress.

Det är viktigt att du anger ett mobilnummer så att PostNord kan avisera dig via SMS när din beställning finns att hämta på deras utlämningsställe. Får de inte kontakt via SMS kontaktas du per e-post/avi.

Fraktkostnader

Fraktkostnaden till ombud: 29 kr
Fraktkostnaden till hem: 89 kr 

Vi erbjuder fri frakt om du handlar över 1000 kr. 

För outlösta paket debiterar vi 150 kr för att täcka våra frakt- och administrationskostnader, var därför uppmärksam på notifikationer gällande din leverans och hämta ut paketet inom 7 dagar från leveransdatum.

Annan leveransadress

Vill ni att paketet ska skickas till en annan adress ska du ange detta vid beställningen. Vid annan leveransadress kan man enbart välj kortbetalning.

Leveranser utomlands

I dagsläget fraktar vi endast varor inom Sverige.

 

Beställning

Beställning görs på vår hemsida www.ekelunds.se. Om du har frågor kring hur du beställer är du välkommen att ringa kundservice på tel 0320-20 90 00 eller mejla info@ekelunds.se. Genomförd beställning innebär att du godkänner våra köpvillkor och samtycker till att namn och person- eller organisationsnummer registreras i vårt kundregister. Avtal om köp träffas först när vi bekräftat beställningen genom att skicka en orderbekräftelse till den mejladress du angivit. Vi förbehåller oss rätten att korrigera ordrar om leverans av någon anledning inte kan ske, och om du har gjort flera beställningar förbehåller vi oss rätten att slå ihop dina ordrar och leverera dem i ett paket.

Retur

Kan jag ångra mitt köp?

Ja, du har alltid rätt att ångra ditt köp inom 14 dagar från det att du har mottagit din beställning. Varan ska vara oanvänd och skickas tillbaka väl förpackad. 

Hur ångrar jag mitt köp?

Om du vill ångra ditt köp ska du meddela oss inom 14 dagar från den dag som du tar emot eller hämtar din beställning. För att göra en retur använder du returblanketten som följer med i paketet där du enkelt fyller i ditt ordernummer och returorsaken. Packa varorna väl och fäst medföljande retursedel på paketet. I samband med att du lämnar in din retur kommer du få ett inlämningskvitto. Behåll detta tills det att du har fått en returbekräftelse från oss. Vi rekommenderar att du skickar tillbaka produkten i samma emballage som du fick den i eftersom du är ansvarig för eventuella skador eller förlust under returfrakten. 

Vad kostar det att göra en retur?

Om du väljer att göra en retur av din beställning står du själv för returkostnaden som tillkommer på 55 kr. Denna kostnaden kommer att justeras vid din återbetalning. Vid reklamation eller vid leverans av fel varor står vi för returkostnaden. 

Hur får jag mina pengar tillbaka efter en retur?

Du återbetalas till samma betalningsmetod som du valde vid köpet. När du har returnerat ditt köp kommer vi genom vår betaltjänstleverantör göra din återbetalning inom 14 dagar från den dag då du meddelade oss att du vill ångra ditt köp. Vi kommer dock inte göra återbetalningen innan vi har fått tillbaka produkten eller innan du har visat att du har skickat den till oss. Vi rekommenderar alltid att du i första hand kontaktar Klarna om du har frågor kring din betalning. Du hittar deras kontaktuppgifter här. 

 

Reklamation

Min vara som jag har beställt är trasig, vad gör jag då?

Om du har fått en trasig produkt har du rätt att reklamera denna. Om du vill reklamera en produkt rekommenderar vi att du kontaktar vår kundtjänst genom att ringa 0320 - 20 90 00 eller maila till info@ekelunds.se. Du kan också skicka den felaktiga produkten direkt till oss genom att använda retursedeln som du får med i din beställning. Fyll i retur- och reklamationsblanketten med ditt ordernummer och reklamationorsak. Packa därefter ner den trasiga varan väl och fäst medföljande retursedel på paketet. Tänk på att packa varan väl! När den reklamerade varan har undersökts och vi har konstaterat att reklamationen är giltlig, kommer vi att ersätta dig. 

Kostar det något att göra en reklamation?

När du gör en reklamation står vi för returkostnaden. 

Force Majeure

Vi är befriat från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse enligt detta avtal, om underlåtenheten har sin grund i befriande omständighet enligt nedan och omständigheten förhindrar, försvårar eller försenar fullgörandet. Såsom befriande omständighet skall anses bl.a. myndighets åtgärd eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden, blockad, brand, översvämning, sabotage, olyckshändelse av större omfattning eller annan typ av naturkatastrof. I force majeure ingår myndighetsbeslut som påverkar marknad och produkter negativt, till exempel restriktioner i indikation, varningstexter, försäljningsförbud etc, onormal nedgång i marknaden samt om bolaget utsätts för kriminell aktivitet som påverkar verksamheten.

Om vi inte kommer överens

Du är välkommen att kontakta oss om du har några frågor eller klagomål angående din beställning. Du kan enkelt nå oss genom att ringa 0320 - 20 90 00 eller maila till info@ekelunds.se. Vid eventuell tvist med privatpersoner följer vi beslut från alternativa tvistlösningsorgan. För att få tillgång till det alternativa tvistlösningsorganet i ditt land, klicka här. I Sverige kan du kontakta Allmänna reklamationsnämnden (ARN), www.ARN.se. Du kan kontakta ARN genom att skicka ett brev till Box 174, 101 23 Stockholm.

Du som privatperson har även möjlighet att klaga via EU:s webbaserade plattform för tvistlösning som du hittar här. Oavsett vad som anges ovan kan eventuella tvister också avgöras vid varje behörig domstol i landet där kunden har sin hemvist.

Reservationer

Samtliga priser anges i svenska kronor inklusive moms. Eventuell fraktkostnad tillkommer, beroende på vilket fraktalternativ du väljer vid beställning.
Produktbilderna på hemsidan garanterar inte att varans exakta utseende och beskaffenhet återges. Vi reserverar oss för eventuella fel i produktinformationen och förbehåller oss rätten att ändra produktinformation och priser utan föregående avisering.

Ekelund, Linneväveriet i Horred AB reserverar sig för eventuella fel i pris- och produktinformation eller i övrigt på hemsidan. Vid eventuella felaktigheter förbehålls ekelunds.se rätten att korrigera detta i efterhand. Vi reserverar oss för prisjusteringar, slutförsäljning, lagerdifferenser, tekniska problem, eventuella typografiska fel på vår sida eller i våra annonser. Vi förbehåller oss rätten att annullera felaktiga ordrar.

Textilier med krympmån

Vid köp av Ekelunds produkter som levereras med krympmån så kommer din vara att vara större vid leverans än efter tvätt. Redan efter första tvätten krymper våra textilier. Angiven storlek på produktetikett är den storlek som din vara kommer att hålla vid tvättrekommendationer. Skulle varan bli mindre skall du kontakta vår kundtjänst för en ev. retur. 

Integritetspolicy

Personuppgifter

Ekelund, Linneväveriet i Horred AB värnar om din personliga integritet och strävar efter att alltid skydda dina personuppgifter på bästa sätt. Denna policy hjälper dig bl.a. att förstå vilken slags information Ekelunds samlar in och hur denna används. Genom att godkänna cookies på Sajten i samband med köp eller lämnande av uppgifter så samtycker du till behandling av dina personuppgifter i enlighet med nedan. Ekelund, Linneväveriet i Horred AB, (”Ekelunds”/”vi”), 556313-2231, SE-519 30 Horred är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter behandlar vi?

Vi kommer att behandla de personuppgifter som behövs för att vi skall kunna leverera en god kundupplevelse. Insamling sker dels automatiskt via siten, men även manuellt när du exempelvis fyller i en order. När du besöker hemsidan samlar vi automatiskt in din IP-adress, dina inställningar, varukorg och vilka varor du tittat på via cookies. Om du väljer att bli kund hos oss sparar vi personnummer, namn, kön, e-postadress, köp-, betal- och orderhistorik, leveransadress, och telefonnummer.

Hur använder vi dina personuppgifter?

Uppgifterna används för identifikation, leverans av beställda varor, direktmarknadsföring, kundundersökningar, nyhetsbrev samt för statistikändamål (exempelvis hur många som besöker en produktsida, varifrån vi får besök samt vid vilken tidpunkt). Uppgifterna kan även användas för utskick per post, sms och e-post samt för marknadsföring och information via telefon, om du inte invänt mot detta. Du kan när som helst kontakta oss för att avbryta marknadsföring mot dig som kund. Uppgifterna kan vidare komma att användas för att analysera köpvanor i syfte att förse dig med relevant information och marknadsföring samt för att förbättra Sajten, betalningslösningar och betalningsprocesser. Ditt personnummer kommer också att behandlas i samband med köp på uppdrag av (eller på grund av krav från) betalnings- och kreditföretag som behöver detta i kreditupplysningssyfte. 

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

För att hålla de personuppgifter vi behandlar i säkert förvar har vi vidtagit flera säkerhetsåtgärder: Vi har implementerat säkerhetsrutiner och tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter såsom certifieringsteknik för webbläsare. Vidare har vi vederbörliga brandväggar och antivirusprogram för att skydda och förhindra obehörig tillgång till nätverket. Tillgång till de utrymmen där personuppgifterna lagras är begränsad och det krävs att de anställda identifieras för åtkomst. Ekelunds använder sig även bl.a. av SSL (Secure Socket Layer) som är ett protokoll för säker överföring av data via Internet (eller andra nätverk). Du som kund behöver kontrollera att SSL inte är avstängt i inställningarna för webbläsaren. I syfte att förhindra obehörig åtkomst vid behandling av ditt betal- eller kreditkortsnummer används även envägskryptering.

Hur länge sparas mina personuppgifter?

Dina uppgifter sparas i enlighet med relevant lagstiftning och baserat på behov, vilket kan variera beroende på om du handlat hos oss eller inte. Besöksinformation sparas lokalt på din dator, i din webbläsare, och rensas i enlighet med dina inställningar där. Kundinformation sparas hos oss i två år.

Dina rättigheter - Tillgång till, uppdatering och korrigering av dina personuppgifter

Du har rätt att gratis få besked om vilka personuppgifter som behandlas om dig, oavsett hur dessa samlats in. Om du vill ha sådan information ska du lämna in en skriftlig begäran till oss, notera att vi måste säkerställa din identitet så vi inte lämnar ut information om fel individ.

Ekelunds vill säkerställa att dina personuppgifter är korrekta och uppdaterade, om någon av de uppgifter du lämnat till Ekelunds förändras, t.ex. om du ändrar din e-postadress, namn eller betalningsuppgifter eller om du vill säga upp ditt användarkonto, vänligen informera oss genom att skicka ett e-postmeddelande till: info@ekelunds.se

Du har rätt att när som helst begära att personuppgifterna rättas eller raderas (med vissa begränsningar för exempelvis pågående order). Dina personuppgifter behandlas inte för ändamål som rör direkt marknadsföring om du motsätter dig sådan behandling. Du har rätt att när som helst helt eller delvis återkalla ett lämnat samtycke om behandling av personuppgifter, tex att avstå direktmarknadsföring men behålla sitt kundkonto.

Länkar

Sajten kan innehålla länkar till andra webbplatser. Denna Integritetspolicy gäller enbart Sajten. När du länkas till annan webbplats bör du läsa den personuppgiftspolicy som gäller för den sidan. Notera att Ekelunds inte tar ansvar för andra webbplatsers behandling av dina personuppgifter. Ekelunds förbehåller sig rätten att göra ändringar i denna Integritetspolicy när som helst i tiden i den utsträckning ändringarna är nödvändiga för att åtgärda störningar eller för att uppfylla nya legala eller tekniska krav. Alla ändringar av denna Integritetspolicy kommer att publiceras på Sajten.

Cookies

Hemsidan och webbshoppen nyttjar cookies (kakor) för att:

• Spara kundkorgens innehåll mellan sidvisningar/besök.
• Spara tidigare sidvisningar för att påverka framtida sidvisningar.
• Presentera kunden med innehåll i viss ordning eller efter vissa kriterier.
• Komma ihåg användaren mellan besök.
• Samla generell besöksstatistik.

Vill du inte acceptera kakor kan din webbläsare ställas in så att du automatiskt nekar till lagring av kakor eller informeras varje gång en webbplats begär att få lagra en kaka. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade kakor raderas. Se webbläsarens hjälpsidor för mer information.

Företagsinformation

Ekelund, Linneväveriet i Horred AB
Organisationnummer: 556313-2231
E-mail: info@ekelunds.se 
Telefonnummer: 0320–209000