Avfall och avlopp

Avfallshantering

Avfall lägges i containrar på plats vid fabriken

1. Hushållsavfall från personalmatsal och butikens café-restaurang.
2. Brännbart: Textilremsor, sopor, textildamm mm.
3. Plast: Hylsor från garnkoner, plastfolie från ankommande gods mm.
4. Wellpapp: Från ankommande gods.

Farligt avfall som vi fraktar till kommunens miljöstation
1. Lysrör.
2. Uttjänta oljor.
3. Beredningsvätskor från eventuella läckage.
4. Metallskrot.
5. Uttjänta kontorsmaskiner.

Anmälningsplikt föreligger, se bild.

Avlopp

I vår by Horred finns ett kommunalt reningsverk som renar avloppsvattnet före det går vidare ut i ån Viskan. Vi är anslutna till detta reningsverk.

Vi har dessutom ett toalettsystem som separerar urinen, tanken med detta är att urinen skall gå vidare ut på åkrarna som gödsel och sluta kretsloppet. Allt blir dock inte som man tänkt sig, urinen innehåller rester av mediciner som vi människor äter och som skulle kunna förgifta åkermarken. Tills vidare går urinen till reningsverket.