Integritetspolicy

Personuppgifter

Ekelund, Linneväveriet i Horred AB värnar om din personliga integritet och strävar efter att alltid skydda dina personuppgifter på bästa sätt. Denna policy hjälper dig bl.a. att förstå vilken slags information Ekelunds samlar in och hur denna används. Genom att godkänna cookies på Sajten i samband med köp eller lämnande av uppgifter så samtycker du till behandling av dina personuppgifter i enlighet med nedan. Ekelund, Linneväveriet i Horred AB, (”Ekelunds”/”vi”), 556313-2231, SE-519 30 Horred är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter behandlar vi?

Vi kommer att behandla de personuppgifter som behövs för att vi skall kunna leverera en god kundupplevelse. Insamling sker dels automatiskt via siten, men även manuellt när du exempelvis fyller i en order. När du besöker hemsidan samlar vi automatiskt in din IP-adress, dina inställningar, varukorg och vilka varor du tittat på via cookies. Om du väljer att bli kund hos oss sparar vi personnummer, namn, kön, e-postadress, köp-, betal- och orderhistorik, leveransadress, och telefonnummer.

Hur använder vi dina personuppgifter?

Uppgifterna används för identifikation, leverans av beställda varor, direktmarknadsföring, kundundersökningar, nyhetsbrev samt för statistikändamål (exempelvis hur många som besöker en produktsida, varifrån vi får besök samt vid vilken tidpunkt). Uppgifterna kan även användas för utskick per post, sms och e-post samt för marknadsföring och information via telefon, om du inte invänt mot detta. Du kan när som helst kontakta oss för att avbryta marknadsföring mot dig som kund. Uppgifterna kan vidare komma att användas för att analysera köpvanor i syfte att förse dig med relevant information och marknadsföring samt för att förbättra Sajten, betalningslösningar och betalningsprocesser. Ditt personnummer kommer också att behandlas i samband med köp på uppdrag av (eller på grund av krav från) betalnings- och kreditföretag som behöver detta i kreditupplysningssyfte. 

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

För att hålla de personuppgifter vi behandlar i säkert förvar har vi vidtagit flera säkerhetsåtgärder: Vi har implementerat säkerhetsrutiner och tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter såsom certifieringsteknik för webbläsare. Vidare har vi vederbörliga brandväggar och antivirusprogram för att skydda och förhindra obehörig tillgång till nätverket. Tillgång till de utrymmen där personuppgifterna lagras är begränsad och det krävs att de anställda identifieras för åtkomst. Ekelunds använder sig även bl.a. av SSL (Secure Socket Layer) som är ett protokoll för säker överföring av data via Internet (eller andra nätverk). Du som kund behöver kontrollera att SSL inte är avstängt i inställningarna för webbläsaren. I syfte att förhindra obehörig åtkomst vid behandling av ditt betal- eller kreditkortsnummer används även envägskryptering.

Hur länge sparas mina personuppgifter?

Dina uppgifter sparas i enlighet med relevant lagstiftning och baserat på behov, vilket kan variera beroende på om du handlat hos oss eller inte. Besöksinformation sparas lokalt på din dator, i din webbläsare, och rensas i enlighet med dina inställningar där. Kundinformation sparas hos oss i två år.

Dina rättigheter - Tillgång till, uppdatering och korrigering av dina personuppgifter

Du har rätt att gratis få besked om vilka personuppgifter som behandlas om dig, oavsett hur dessa samlats in. Om du vill ha sådan information ska du lämna in en skriftlig begäran till oss, notera att vi måste säkerställa din identitet så vi inte lämnar ut information om fel individ.

Ekelunds vill säkerställa att dina personuppgifter är korrekta och uppdaterade, om någon av de uppgifter du lämnat till Ekelunds förändras, t.ex. om du ändrar din e-postadress, namn eller betalningsuppgifter eller om du vill säga upp ditt användarkonto, vänligen informera oss genom att skicka ett e-postmeddelande till: info@ekelunds.se

Du har rätt att när som helst begära att personuppgifterna rättas eller raderas (med vissa begränsningar för exempelvis pågående order). Dina personuppgifter behandlas inte för ändamål som rör direkt marknadsföring om du motsätter dig sådan behandling. Du har rätt att när som helst helt eller delvis återkalla ett lämnat samtycke om behandling av personuppgifter, tex att avstå direktmarknadsföring men behålla sitt kundkonto.

Länkar

Sajten kan innehålla länkar till andra webbplatser. Denna Integritetspolicy gäller enbart Sajten. När du länkas till annan webbplats bör du läsa den personuppgiftspolicy som gäller för den sidan. Notera att Ekelunds inte tar ansvar för andra webbplatsers behandling av dina personuppgifter. Ekelunds förbehåller sig rätten att göra ändringar i denna Integritetspolicy när som helst i tiden i den utsträckning ändringarna är nödvändiga för att åtgärda störningar eller för att uppfylla nya legala eller tekniska krav. Alla ändringar av denna Integritetspolicy kommer att publiceras på Sajten.