Köpvillkor

Här hittar du våra köpvillkor.

Köpvillkor

1. Om köpvillkoren 

1.1 Dessa köpvillkor (”Köpvillkoren”) gäller för alla köp som du gör från www.Ekelunds.se (”Webbplatsen”). Du accepterar Köpvillkoren i samband med att du genomför ett köp på Webbplatsen.

1.2 Avtal ingås med Ekelund, Linneväveriet i Horred AB, organisationsnummer 556313–2231 och adress Varbergsvägen 442, 51930 Horred, Sverige (”Ekelunds”, ”oss” eller ”vi”). Vårt momsnummer är SE556313223101.

1.3 Om du vill komma i kontakt med oss kan du kontakta vår kundtjänst genom att maila till info@ekelunds.se eller genom att ringa 0320 - 20 90 00. Du kan även använda kontaktformuläret på Webbplatsen.

2. Beställningar

2.1 ​​​​​För att genomföra ett köp hos oss behöver du vara minst 18 år och ha rätt att ingå avtal enligt tillämplig lag.

2.2 Om du genomför ett köp på Webbplatsen som representant för ett företag, accepterar du Köpvillkoren för företagets räkning och garanterar att du har behörighet att godkänna dessa Köpvillkor samt att genomföra köp för företagets räkning.

3. Order- och leveransbekräftelse 

3.1 När du har slutfört ditt köp får du en automatisk orderbekräftelse via e-post, som bekräftar att vi har tagit emot din beställning och att ett bindande avtal har ingåtts.

4. Priser och information

4.1 Vid beställning gäller de priser som anges på Webbplatsen vid tidpunkten för beställningen. Alla priser inkluderar gällande moms. Priserna inkluderar inte eventuella betalnings- och fraktavgifter, som anges separat.

4.2  Om priset för eller informationen om en produkt som anges på Webbplatsen är felaktig och du insåg eller borde ha insett detta vid tidpunkten för beställningen, kommer priset eller informationen inte att gälla för köpet. I sådana fall kommer vi att kontakta dig så snart som möjligt efter att vi har upptäckt felet.

5. Betalning

5.1 Tillsammans med vår betaltjänstleverantör Klarna Bank AB (publ) erbjuder vi olika betalningsalternativ och du kan själv välja vilket betalningsalternativ som du vill använda. De möjliga betalningsalternativ som du kan välja mellan och de villkor och eventuella kostnader som gäller framgår alltid i samband med ditt köp och på vår Webbplats, läs mer här. Beroende på vilket betalningsalternativ du väljer kan extra kostnader tillkomma.

5.2 Du kommer i samband med att du genomför ett köp hos oss ingå ett separat avtal om betalning med Klarna. Du hittar information om Klarnas villkor för deras olika betalningsalternativ här. Dina personuppgifter kommer behandlas i enlighet med Klarnas dataskyddsinformation.

6. Frakt och leverans

Leveransalternativ 

6.1 Vi erbjuder olika leveransalternativ. Vilka leveransalternativ som vi erbjuder framgår alltid på Webbplatsen och i kassan. Du hittar fullständig information om våra leveransalternativ här

Fraktkostnad

6.2 Om inget annat framgår i samband med ditt köp, är frakten gratis till ombud om du handlar för över 799 kronor. Om du handlar under 799 kronor tillkommer en fraktavgift. Hur stor fraktavgiften är framgår alltid i samband med ditt köp. Du hittar även information om våra fraktkostnader här

Leveranstid

6.3 Den förväntade leveranstiden anges alltid i samband med ditt köp och är beroende av om produkten finns i lager eller om den tillverkas efter att du har genomfört ditt köp. Om din beställning innehåller flera produkter varav en del inte finns på lager, kommer vi att skicka hela din beställning när samtliga produkter har tillverkats.

Ej uthämtade paket 

6.4 Du ansvarar för att ta emot eller hämta din leverans i enlighet med vad som framgår av de instruktioner som du får i samband med beställning. Paket hos postombud som inte hämtas inom 7 dagar, som anges på avin, kommer att skickas tillbaka till vårt lager. Vi har i dessa fall rätt att ta ut en administrativ kostnad på 150 kronor, som motsvarar våra kostnader för hantering och frakt i de fall du inte hämtar ut ditt paket hos postombudet. 

7. Erbjudande, rabattkoder och gåvor

7.1 Vi kan från tid till annan erbjuda kampanjer, rabattkoder, gåvor och andra erbjudanden (”Erbjudanden”). Sådana Erbjudanden gäller endast under den tid som anges i samband med ett sådant Erbjudande och med de villkor som anges i samband med Erbjudandet. Erbjudanden kan inte kombineras med andra rabatter om det inte uttryckligen framgår.

7.2 Du behöver ange eventuell kod eller på annat sätt aktivera det aktuella Erbjudandet innan du slutför köpet för att kunna ta del av Erbjudandet. Om du returnerar beställda produkter kan det innebära att du inte längre uppfyller de villkor som gäller för Erbjudandet, vilket kan medföra att du behöver returnera eventuell gåva eller att du behöver betala för gåvans värde. Vi kommer i sådana fall att kontakta dig.

7.3 ​​​​​​​I övrigt gäller dessa Köpvillkor även för köp av produkter som omfattas av våra Erbjudanden.

8. Ångerrätt

8.1 ​​​​​​​Du har rätt att ångra ditt köp inom 14 dagar från den dag som du, eller en person på uppdrag av dig, tar emot produkten som du har handlat på Webbplatsen. Ångerrätt gäller inte på "Namnhanddukar". Genom att köpa "Namnhanddukar", godkänner du att det inte finns någon ångerrätt för sådana varor.

Värdeminskning 

8.2 ​​​​​​​Om du ångrar ett köp av en produkt som du har använt mer än nödvändigt för att fastställa dess karaktär, egenskaper och funktion har vi rätt att göra ett värdeminskningsavdrag innan vi gör din återbetalning. Ett sådant avdrag görs genom en jämförelse av produktens värde vid retur jämfört med det ursprungliga värdet vid köpet.

Hur du ångrar ditt köp

8.3 ​​​​​​​Om du vill ångra ditt köp ska du meddela oss inom 14 dagar från den dag som du, eller en person på uppdrag av dig, tar emot eller hämtar din beställning. Du kan enkelt genomföra din retur genom att använda returblanketten som följer med i paketet. Du kan också kontakta vår kundtjänst genom att maila till info@ekelunds.se eller genom att ringa 0320 - 20 90 00. Du kan också använda Konsumentverkets standardblankett för utövande av ångerrätt som du hittar här.

8.4 ​​​​​​​Om du har meddelat oss att du vill ångra ditt köp, behöver du skicka tillbaka produkten inom 14 dagar. Vi rekommenderar att du skickar tillbaka produkten i samma emballage som du fick den i eftersom du är ansvarig för eventuell skada eller förlust under returfrakten, om skadan eller förlusten orsakats av att du varit vårdslös, till exempel vid emballering av produkten.

Returfrakt

8.5 ​​​​​​​Du bekostar själv returfrakten på 55 kronor när du ångrar ditt köp. Kostnaden för returfrakten kommer att dras av från din återbetalning.

Återbetalning​​​​​​​

8.6 När du har returnerat ditt köp kommer vi genom vår betaltjänstleverantör göra din återbetalning inom 14 dagar från den dag då du meddelade oss att du vill ångra ditt köp. Vi kommer dock inte göra återbetalningen innan vi har fått tillbaka produkten eller innan du har visat att du har skickat den till oss. ​​​​​​​

8.7 Återbetalning kommer att göras till dig med samma betalningsmetod som du valde vid köpet, om vi inte kommer överens om annat.

9. Reklamation

9.1 ​​​​​​​​​​​​​​Om det är något fel på din produkt har du rätt att reklamera den felaktiga produkten i enlighet med tvingande konsumentskyddslagstiftning som gäller i det land där du har din vanliga vistelseort. I Sverige har du rätt att reklamera ursprungliga fel på produkten som uppkommer inom tre år från produktens avlämnande (ansvarstiden). Du behöver alltid reklamera inom skälig tid från det att du borde ha märkt felet. Din rätt att reklamera upphör senast två månader efter att ansvarstiden på tre år har passerat.   

9.2 ​​​​​​​Om du vill reklamera en produkt rekommenderar vi att du kontaktar vår kundtjänst genom att ringa 0320 - 20 90 00 eller maila till info@ekelunds.se. Du kan också skicka den felaktiga produkten direkt till Varbergsvägen 442, 51930 Horred, Sverige.

9.3 ​​​​​​​När den reklamerade produkten har tagits emot och vi har konstaterat att reklamationen är giltig, kommer vi att ersätta dig enligt gällande lag.

10. Våra skyldigheter

10.1 ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Om det är något fel på din produkt eller om leveransen är försenad, ansvarar vi för skador som du drabbats av med anledning av felet eller förseningen, enligt tvingande konsumentskyddslagstiftning. Vi ansvarar dock bara för skador i den utsträckning som du har vidtagit rimliga åtgärder för att begränsa din skada. Vi ansvarar alltså inte för skador som du hade kunnat undvika genom att vidta rimliga åtgärder.

10.2 ​​​​​​​​​​​​​​Vi ansvarar inte för skador som orsakas av oförutsedda omständigheter utanför vår kontroll, t.ex. krig, strejk, pandemi eller naturkatastrofer, som vi inte skäligen kunnat förutse (Force Majeure). Om vi är förhindrade att fullgöra våra skyldigheter enligt avtalet eller dessa Köpvillkor, har du rätt att frånträda avtalet i enlighet med tvingande konsumenträttslig lagstiftning.

11. Om dessa Köpvillkor

11.1 ​​​​​​​Vi har rätt att ändra dessa Köpvillkor, men de Köpvillkor som du godkände vid tiden för ditt köp gäller alltid för det köpet. Alla ändringar kommer att framgå av senast publicerad version av Köpvillkoren på Webbplatsen. Ändringar träder i kraft från det att du har accepterat Köpvillkoren, det vill säga i samband med att du genomför ett nytt köp på Webbplatsen.

11.2 ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Dessa Köpvillkor ska tolkas och tillämpas enligt svensk lag. Om någon bestämmelse i dessa Köpvillkor skulle anses vara ogiltig eller inte verkställbar av någon behörig domstol, myndighet eller alternativ tvistlösningsorgan, kommer övriga delar av den bestämmelsen och alla andra bestämmelser i dessa Köpvillkor att förbli giltiga och verkställbara till fullo i enlighet med tillämplig lag. Du har alltid rätt till de tvingande konsumenträttigheter som gäller i det land där du har din vanliga vistelseort. Ingenting i dessa Köpvillkor ska tolkas som en begräsning av sådana rättigheter.

12. Särskilda villkor för företag

För kunder som handlar på Webbplatsen i egenskap av företag erbjuder vi inte ångerrätt. Vi ansvarar inte heller för indirekta förluster eller utebliven vinst. Därutöver är vårt ansvar under dessa Köpvillkor för varje förlust eller skada begränsad till ett belopp motsvarande det totala belopp som kund i egenskap av företag har betalat till Ekelunds för den produkt som förlusten eller skadan är relaterad till eller härrör från.

13. Frågor, klagomål eller tvist

13.1 ​​​​​​​Du är välkommen att kontakta oss om du har några frågor eller klagomål angående din beställning. Du kan enkelt nå oss via de kontaktuppgifter som framgår i början av dessa Köpvillkor.

13.2 ​​​​​​​Vid eventuell tvist med privatpersoner följer vi beslut från alternativa tvistlösningsorgan. För att få tillgång till det alternativa tvistlösningsorganet i ditt land, klicka här. I Sverige kan du kontakta Allmänna reklamationsnämnden (ARN), www.ARN.se. Du kan kontakta ARN genom att skicka ett brev till Box 174, 101 23 Stockholm.

13.3 ​​​​​​​Du som privatperson har även möjlighet att klaga via EU:s webbaserade plattform för tvistlösning som du hittar här.

13.4 ​​​​​​​Oavsett vad som anges ovan kan eventuella tvister också avgöras vid varje behörig domstol i landet där kunden har sin hemvist.

______________

Köpvillkoren fastställdes av Ekelunds den 5 april 2022.