Kunglig Hovleverantör

Att bli kunglig hovleverantör är en prestigefylld utmärkelse som tilldelas företag som ett bevis på att deras produkter eller tjänster har blivit särskilt uppskattade av någon medlem av det kungliga hovet. Det är en ära som tilldelas av Hans Majestät Konungen själv och är en pålitlig indikator på företagets exceptionella kvalitet och förtroende. Att få vara kunglig hovleverantör är därmed en långtgående kvalitetsmärkning av såväl företaget som dess produkter värdiga det kungliga hovet. Det är med stolthet och en känsla av tradition vi ödmjukt arbetar vidare med vår unika produktion för att bevara förtroendet från hovet.

 

 

Hur blir man Kunglig Hovleverantör?

För att kvalificera sig för hovleverantörskap krävs det att företaget levererar varor eller utför tjänster åt någon medlem av kungafamiljen. Det är viktigt att notera att ett företag inte automatiskt blir hovleverantör om det på eget initiativ levererar produkter till kungahuset, utan beställningen måste komma via hovet.

För att kunna utnämnas till Kunglig Hovleverantör måste företaget ha bedrivit sin verksamhet i minst fem år och hanterat sin ekonomi på ett exemplariskt sätt. Det förväntas också att företag som ansöker om hovleverantörskap har en strukturerad miljöpolicy och aktivt arbetar med miljöfrågor vilket länge varit en självklarhet för Ekelund.

Hur ofta företaget levererar sina varor till hovet varierar beroende på arten av de produkter de tillhandahåller och behoven inom det kungliga hushållet. Det är en utmärkelse som endast tilldelas de företag som uppfyller de höga kraven och visar på en långsiktig och pålitlig relation till den kungliga familjen. Hovleverantörskapet är också direkt knutet till den kungliga person som beviljat detsamma och förfaller därmed vid ett tronskifte, varpå företaget återigen får ansöka om att bli Kunglig Hovleverantör.

Det är med en enorm stolthet vi alla på Ekelund, Linneväveriet i Horred, levererar hantverksprodukter med en historia från 1692 till hovet.