Vår lilla textilskola


Ekelunds hemtextilier är utvecklade för dig som privatkonsument.
Varorna är inte anpassade för den offentliga sektorn såsom hotell och restaurangbranschen, då det ställs helt andra
krav på att varorna skall klara industritvätt. Undantag har gjorts med framgång till t.ex. konferens- anläggningar som själva tvättar sina textilier.

Inomhusbruk: ljushärdighet, färgningen är gjord med reaktiva färger samma typ som till kläder. Ljushärdigheten är god men inte så hög att vi rekommenderar dem för utomhusbruk, att ligga i solljus på samma plats i en längre tid kan bleka färgerna även inomhus.

Lättskött, varorna är skrynkelfribehandlade, som konsument behöver du inte lägga ner mer arbete på tvätt och efterbehandlig än för dina kläder. Undantag, hellinne som alltid måste manglas för att bli slät och för att linets underbara glans och lyster skall komma till sin rätt.

 

Tvättemperatur 60°
Tål vit tvätt 85°

Centrifugering normal
Ta upp duken genast

Förarbete torkning
Här kan du påverka slutresultatet mycket. Läs mer om detta längre fram.

Torkning / hängtorka
Övertorka inte då måste du dänka innan du stryker.

Strykning högsta värme
Arbeta i dukens längdriktning så blir kanterna släta. Viktigt att varan är fuktig vid strykning.

Mangling rekommenderas ej
Fungerar sämre än strykning på våra lättskötta dukar i bomull och lin/bomull, dukar i 100 % lin måste däremot manglas

Beredning

En vävd vara av (materialen) bomull och lin krymper efter vävning 10-15 %. Vår beredningsprocess med våtbehandling av den vävda varan, reducerar krympningen ca.5 % och förbättrar varans skötselegenskaper.

Våra varor skrynkelfri-behandlas kemiskt, genom en permanent behandling som inte går bort i konsumentens tvätt. Behandlingen är ur miljösynpunkt utförd med bästa kända teknik enligt GOTS stränga kriterier. Dessutom sker den i vår egenutvecklade maskinlinje vilken är den enda världen som är helt sluten från avlopp.

Som sista moment i beredningen manglas varan vilket förbättrar glansen.

Släthet efter tvätt

Hur ser en slät duk ut?
Detta varierar beroende på den enskilda konsumentens uppfattning. I äldre tider var tätvävda dukar som efter arbetskrävande mangling blev glansiga och extremt släta, det enda tänkbara alternativet. Dagens konsument är inte villig att lägga ner mer arbete på en duk än vad moderna kläder kräver i form av slätgöring. Detta insåg vi i redan i början av 1990-talet och har därför anpassat och utvecklat produkternas skötselegenskaper till dagens konsument-krav.

Faktorer som påverkar vävda bomulls- och linnetextilier.
Vattennivån i din tvättmaskin. Hög nivå ger slätare resultat.
Fyllnadsgrad. Mängden tvättgods i maskinen påverkar slätheten. Mindre fyllnadsgrad ger slätare varor.
Centrifugering. Kort tid och låga varvtal påverkar slätheten positivt.

Krympning

Faktorer som påverkar

 

Tvättemperatur. Har på lång sikt ingen större betydelse; efter en till två tvättar intar textilierna sin naturliga storlek.

Mängden, mekanisk bearbetning. Hög vattennivå och eller skongång på tvättmaskinen har heller ingen betydelse på lång sikt, efter ett mindre antal tvättar intar textilierna sitt naturliga storlek.

Torktumling. Utlöser redan i första körningen merparten av spänningarna och man får därmed omgående slutgiltig dimension på textilierna. Torktumla aldrig varor med linandel.

Mangling / strykning. Beroende på vävkonstruktion kan du påverka dimensionerna ganska mycket då alla textilier är mer eller mindre elastiska. Våra lättskötta dukar har en ganska hög elasticitet och är därmed mycket formbara.

Krympt. Enligt svenska Konsumentverkets föreskrifter gäller att alla bordstextilier som krymper mindre än 5 % får benämnas krympta och att leverantören inte behöver sätta ut % restkrympning på etiketten. För handdukar gäller 8 %.

Storlek. De dimensioner vi anger i katalogen och på produkternas pappersetikett är minsta storlek efter konsumentens tvätt utförd efter vårt bifogade tvätt- och skötselråd. Obs! Detta innebär att varan också skall vara väl struken.

Färgförändring

Flertalet av våra varor innehåller såväl oblekt som blekt och färgat garn, som var för sig förändrar sig olika i tvätt.

Färgat garn. Reaktivfärgat, en färgning med mycket höga härdigheter. Tål att tvättas i vittvätt 85º. Nackdel endast att konsumenten måste följa tvättrådets temperatur anvisning vid första tvättarna 60°, maskintvätt. Detta för att förhindra att den överskottsfärg som alltid finns på reaktivt färgat garn inte skall kunna fastna på ofärgade partier på dukarna. Risken ligger i att tvätta i lägre temperatur än 60ºC.

Orsaken är att vattnet eller tvättmedlet saknar förmåga att binda vattnets kalkutfällningar mm. Kvalitén på vatten varierar, det innehåller alltid partiklar som sätter sig på textilierna. Särskilt stora blir förändringarna med de nya miljövänliga tvättmedlen. Detta är i regel inget problem, då det mänskliga ögat är ett ganska okänsligt instrument om det inte har något att jämföra med.

Strukturförändringar

Alla textiliers struktur förändras vid konsumentens första tvätt. I textilfabrikerna våtbehandlas vävnaderna oftast i plant tillstånd, detta ihop med plan torkning och oftast hård mangling gör att varan får ett speciellt utseende och känsel. Detta går inte att återskapa efter en konsumenttvätt. Strukturen har förändrats lite och varan känns oftast lite mjukare och fylligare.

Orsaken till förändringarna ligger i den mekaniska bearbetningen som dessutom utlöst varans restkrympning vilket också påverkar känsel och utseende.

Slitage vid tvätt

Själva tvättgodset slits genom den mekaniska bearbetningen och av kemikalier i tvättmedlen. Du kan reducera slitaget genom att minska doseringen av tvättmedel, vilket även är positivt för miljön. Många tvättar är överdoserade, prova dig fram. OBS! Doseringen av tvättmedel påverkas av hur smutsig tvätten är, samt hårdheten på vattnet, och inte minst hur vit tvätt du vill ha för att den skall uppfattas som fräsch. Torkning och slätgörning sliter obetydligt på varan med två undantag. Torktumling sliter rent allmänt ganska mycket om man kör för länge och övertorkar. Kallmangling av linnevaror sliter mycket hårt i vecken på vikta varor. Slitaget kan delvis undvikas genom att variera vikningen.

Tvättmedel

Tensider sätter ner ytspänningen hos textilier så att tvättbadet kan tränga in och även lösa upp feta vattenavvisande fläckar. Det är oftast fettet som binder smutspartiklarna vid textilen.

Blekmedel bleker kemiskt bort färgen på partiklar som bildar fläckar, samtidigt bleks även textilfibrerna vilket innebär att de blir vitare men också på sikt svagare.

Optiskt vitmedel. I princip ett färgämne som gör att tvätten ser vitare ut och att man som konsument tror att tvätten blivit renare. Påverkar även nyansen på ljusa textilier.

Fosfater. Komplexbildare vilket gör att smuts som lossnat från textilier stannar kvar i tvättvattnet och inte fastnar på textilien.

Parfymeringsmedel kan förekomma för att tvätten skall lukta fräscht.

Enzymer ingår i vissa tvättmedel. De är speciellt bra på att få bort fläckar som innehåller äggviteämnen (ex. matfläckar). Funktionen är en biologisk nedbrytning som dock upphör att verka om man tvättar för varmt, se tillverkarens rekommendation.

Fläckborttagning

Ta bort fläcken genast när den uppstår eller åtminstone mildra effekten genom att skölja eller badda bort det värsta. Ex rödvinsfläck på duk eller kuddfodral, lägg en ofärgad servett under duken för att skydda bordet – badda med vatten och sug upp överflödet med t ex hushållspapper. Strö sedan salt på fläcken, saltet har egenskapen att suga till sig vätska och därmed mildra effekten.

Före tvätt, gå igenom tvättgodset, leta upp eventuella fläckar som du dränker in med tvättmedel – vanligt diskmedel – gnugga och låt det ligga ca 15 minuter innan du startar maskinen.

Fläckar som inte gått bort, tvätta en gång till i högre temperatur, kolla dock att varan tål detta (se tvättmärkningen). Alla våra bordstextilier tål 85° vittvätt.

Stearingfläckar

1. Lägg textilen i frysen ca 30 minuter, stearinet stelnar och kan gnuggas bort till stora delar.Kan behöva upprepas ett par gånger då det snabbt blir varmt av rummets lufttemperatur.

2. Lägg hushållspapper, läskpapper eller vit pappersservett på båda sidor om fläcken och smält sedan ut stearinet med ett strykjärn. Vid behov byt papper och värm från andra sidan.

3. Tvätta enligt tvättrådet.

4. Färgad stearin kan behöva efterbehandlas med blekmedel eller textilt färgborttagningsmedel direkt på fläcken varvid man snabbt eftersköljer med vatten och sedan direkt tvättar enligt tvättrådet.