Välkommen till vår miljöredovisning

Vi har kommit långt i vårt miljöarbete och har i dag en av världens mest miljöanpassade textila produktionsanläggningar. 2013 tog vi ytterligare ett steg framåt genom att ge alla besökare total insyn i vårt miljöarbete, samma information som man vid miljöcertifieringar lämnar ut under sekretess. Målsättningen är att informera och inspirera.

Sedan 2016, är vi GOTS-certifierade vilket vi är väldigt stolta över!

Miljöpolicy

Ekelund, Linneväveriet i Horred AB skall i sitt miljöarbete följa svenska lagar och förordningar.

I miljöarbetet skall vi prioritera arbetet med att utveckla vår produktionsanläggning till att bli en av de textilfabriker i världen som har minst miljöpåverkan. Vi skall tillverka hållbara produkter beträffande design, kvalité och funktion. Resultaten skall kommuniceras till inspiration för andra.

Socialt ansvarstagande

Ekelund, Linneväveriet i Horred AB, skall följa svenska lagar och förordningar samt träffade avtal mellan arbetsmarknadens parter som vi och våra arbetstagare ingått. Vi skall vid inköp av varor och tjänster beakta leverantörernas status beträffande arbetsmiljö och levnadsvillkor.

Miljökommunikation

Vi skall kommunicera vårt miljöarbete till vår omvärld. Kunder skall kunna bilda sig en uppfattning om produkternas kvalité sett i ett miljöperspektiv. Vidare så vill vi som det goda exemplet inspirera företag till att utveckla sitt miljöarbete. Detta gör vi genom vår katalog samt på vår hemsida. Vi ställer också upp och berättar om vårt miljöarbetet på olika event mm.

Vår miljöanpassade fabrik

Du är varmt välkommen till Horred för att med egna ögon på plats studera vårt miljöarbete.