Ekelund och GOTS

Global Organic Textile Standard (GOTS) är en världsledande standard för miljömärkning av textilier.

GOTS kriterier för textil miljömärkning ställer krav som säkerställer ekologisk och social status från skörd av fiber genom alla produktionssteg med full spårbarhet fram till färdig produkt.

En trovärdig försäkran för dig som konsument. Läs mer om GOTS här.

 

GOTS gör skillnad

Årliga kontroller på plats utförs till skillnad från merparten av certifieringar som helt bygger på att licenstagaren sköter sig. Detta är extra viktigt då det i media pratas om hur mycket mer ekologiska textilier som säljs i förhållande till odlad mängd fibrer.

Om GOTS (Global Organic Textile Standard)
 

Bakgrund

Hela vårt sortiment på Ekelund är tillverkat av hållbara material. Sedan 2016 är vi certifierade av Global Organic Textile Standard, även förkortat GOTS. 

GOTS är en världsledande organisation som grundades 2002. Organisationen jobbar främst med frågor som rör textilhantering för ekologiska fibrer och sociala kriterier. GOTS är en oberoende certifiering för hela textilhanteringskedjan, från produktion till färdig produkt. 
 

Vad är syftet med GOTS?

GOTS syfte är att definiera globala krav för textilproduktionen, från sått frö, skörd av råvaran och genom hela tillverkningsprocessen för såväl miljömässigt och socialt ansvarsfull tillverkning, för en trygg och ansvarsfull slutprodukt till konsument. 
 

Vad krävs det att bli certifierad av GOTS?

GOTS Standard innefattar bearbetning, tillverkning, förpackning, märkning, handel och distribution av alla textilier som tillverkats av minst 70% certifierade organiska naturfibrer. En textilprodukt som har etikettmärkning GOTS Organic måste innehålla minst 95% certifierade organiska fibrer. 
 

Vilka miljökriterier har GOTS?

GOTS har hårda miljökrav. Kriterierna för GOTS Standard och Organic är att organiska fibrer i alla skeden av bearbetningen ska separeras från konventionella fiberprodukter. Kemiska ämnen som behövs för till exempel färgning och andra processkemikalier måste först utvärderas och uppfylla grundläggande krav på toxicitet och biologisk nedbrytbarhet. 

Giftiga tungmetaller, såsom, formaldehyd, aromatiska lösningsmedel, funktionella nanopartiklar, genetiskt modifierade organismer (GMO) och deras enzymer är strängt förbjudna av GOTS. 

Azofärger som släpper ut cancerframkallande aminföreningar och all plastisoltryckningsmetoder (Ftalater och PVC) är förbjudna. Blekmedel måste baseras på syre. Klorblekning är inte godkänt av GOTS.
 

Vad gör Ekelund själva?

För att få jobba med GOTS-certifierade produkter måste vår fabrik i Horred ha en miljöpolicy och tydliga mål för att minimera avfall och utsläpp

Vi måste även ha ett fullständigt register över användning av kemikalier, energi, vattenförbrukning och avloppsrening samt bortskaffande av slam. Avloppsvattnet måste även behandlas i ett funktionellt avloppsreningsverk. 

Förpackningsmaterial får inte innehålla PVC och pappersförpackningar som vi använder måste vara certifierade av FSC eller PEFC. 
 

Nyttiga länkar

•    Läs mer om GOTS: https://global-standard.org/
•    Läs mer om FSC: https://se.fsc.org/se-se
•    Läs mer om Ekelunds miljöpolicy: https://ekelunds.se/miljo